informace

Realitní kancelář Palmareality

Informace

  • v rámci naší zprostředkovatelské činnosti spolupracujeme s advokátní kanceláří
  • zprostředkujeme prodej i pronájem nemovitosti
  • navrhneme řešení při prodeji nemovitostí na nichž vázne hypotéka nebo právní vada
  • rychle zpracujeme Vaší zakázku a vložíme na inzertní servery
  • pravidelně Vás informujeme o vývoji prodeje Vaší nemovitosti
  • prohlídky nemovitostí se zájemci uskutečníme dle časových dispozic klientů, vč. víkendů a státních svátků
  • zajistíme kupujícím zdarma poradenský servis při zajištění financování – vyřízení hypotéky, úvěru za nejvýhodnějších podmínek
  • obstaráme výpisy z KN a snímky katastrální mapy
  • nemovitost nabízíme dokud není zájemci o koupi sepsána závazná rezervační smlouva a uhrazena rezervační záloha
  • jednáme za Vás s úřady – KN, bytové družstvo, stavební úřad

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy o rezervaci a složení rezervační jistiny

1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy o rezervaci a složení rezervační jistiny bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, pokud tato smlouva nebyla uzavřena v obchodních prostorách.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení musíte písemně informovat naši firmu na adresu sídla firmy formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronickou poštou). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že s naší prací budete spokojení!